Foto: Cherez la Femme

Det där med moral alltså…

Minns ni hur jag igår lite sent ändå valde att ta upp det där med att Amerikanska företag blir moralpoliser i vår nya uppkopplade värld, inte nödvändigtvis på ett vis som stödjer min bild av vad som är lämpligt. Trots att det var Apple jag använde som exempel klagade jag lite på hur Facebook tillämpar sina policys också av bara farten. Inte helt opåkallat visar det sig då Facebook parallellt med det här hade en egen “ojdå det här blev visst uppmärksammat i media, bäst att vi ändrar just det här beslutet och skyller på ett misstag”-moment.

Modellen Tess Holiday var med i reklamen för ett event kallat “Feminism and Fat” som gick ut på att motverka ohälsosamma skönhetsideal. Ironin då när Facebook tar bort bilden med argumentet att annonser inriktade på fitness och hälsa inte får presentera kroppar som “perfect or extremely undesirable,”. Läs det där igen, “extremely undesireable”. Till sist backade Facebook med sedvanlig kommentar om hur de granskar superånga bilder och ibland gör misstag. Eller så behöver man helt enkelt se över sin policy och de riktlinjer man ger granskarna, kan jag tänka.

Published by

Etysen

Consultant in the area of IT Project Management and project administration. Dedicated technical enthusiast playing with mobiles, computers etcetera. The rest of my time goes into music (mainly guitar or listening) and friends (including my family).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*