Långhelg!

Ibland är det långhelg och en får lite extra ledigt. Därför delar jag glatt med mig av min favorit gif.

image

Ämnen vi kan diskutera från det här är exempelvis hur tumblr och Google+ återupplivade giffen, samt att det uttalas jiff. Ok, diskutera i små grupper.

Published by

Etysen

Consultant in the area of IT Project Management and project administration. Dedicated technical enthusiast playing with mobiles, computers etcetera. The rest of my time goes into music (mainly guitar or listening) and friends (including my family).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*