Uber och juridiken

Ibland måste det kännas hopplöst att arbeta på Uber, man vill bara leverera härliga persontransporter men i land efter land och stat efter stat hamnar olika lagar i vägen. Jag gör inte anspråk på att ha koll på alla fallen, dessutom är jag inte jurist,tanken här är snarare lite logiskt resonemang kring turerna i Sverige och det som lett till att tjänsten UberPOP nu läggs ner.
Varje land har såklart rätten att stifta sina egna lagar, företag har inte rätt att strunta i dem bara för att lagen är dum. Men som tyckare så kan ju jag få tycka att lagen är dum ?

På många platser i världen krävs någon typ av licens för att köra passagerare. Här och där används det för att begränsa konkurrens, den typen av marknadshinder förstår jag kan driva företag galna. Ganska ofta är syftet dock att garantera säkerheten för passagerarna eller för den delen säkra rätt skatteintäkter. Bra tänkt! Men lagstiftning blir inaktuell och det där ursprungliga kravet kanske inte längre är det ända sättet att nå målen (ex säkerhet eller skatt). Här kommer Ubers första problem i Sverige in. Taxameter. Bilarna har ingen fysisk taxameter vilket krävs för att köra taxi i Sverige. Det finns dock regler om dispens och dessa gäller bilar som bara tar beställda körningar (finns lite fler regler kring det men i korthet) som beställs genom ett bokningssystem. Så i och med att alla körningar bokas i appen kan Uber nyttja dispensen. Det här var omstritt och något som Uber fått kämpa för att få behålla. Det har man gjort genom lobbyarbete framförallt. Bra så! Målet är att undvika svarta pengar vilket uppnås genom appen och avsaknaden av kontant betalning vilket kan uppnås på fler sätt än en taxameter.

Ett annat problem stötte man dock på när man började låta privatpersoner nyttja sina egna bilar för att ta körningar genom appen. Det är det här man kallat UberPOP som alltså nu läggs ner i Sverige. Skälet är helt enkelt att förarna inte uppfyller kraven för att få köra passagerare och klassas då som svarttaxi. Efter att ha gjort visserligen inte världens djupaste efterforskningar verkar kraven för att få taxiförarlegitimation rätt rimliga. Det handlar bland annat om yrkeskunnande, bedömas som lämplig förare, inte ha några medicinska besvär som kan äventyra trafiksäkerheten. Det enda som skulle kunna diskuteras är väl yrkeskunnandet och vad som ska ingå där men det verkar inte konstigt utan saker som relevant juridik, skatteregler och säkerhet. Uber försökte påstå att man gjorde egna kontroller (vilket DiDigital visade var…bullshit) men det här är så uppenbart att det ärligt talat förvånar mig att man försökte driva det så här långt. Att bara köra på som man själv finner lämpligt är inte bara osnyggt det utnyttjar också godtrogna personer som signar upp sig som chaufförer och sen blir åtalade för brott. Så tack och hej UberPOP, välkommen tillbaka när ni kräver taxilegg.

Några tankar om Uber

Har nämnt Uber en del på sistone och nu har de dessutom annonserat att man stänger ner UberPOP i Sverige. Så låt oss prata lite om Uber, företaget som är hyllat hatat och inblandat i juridiska strider världen över. Det blir två delar!

Vi börjar med hyllningarna. På många sätt så såg Ubers grundare en marknad som inte fungerade och där det fanns mer potential. Där det hela uppkom i San Francisco är taxinäringen relativt reglerad. Genom att begränsa hur många licensierade taxis som fanns ute skapade man en säkrad efterfrågan vilket ledde till att bolagen i princip inte behövde konkurrera med varandra. Några av mina absolut sämsta serviceupplevelser är från taxiresor i Bay area. Då var jag ändå där EFTER att Uber visat att marknaden sökte något annat. Deras affärsidé är ju relativt simpel: komma till rätta med tillgången, var tillförlitlig och transparent, gör det enkelt att betala. En app som visar var närmaste bil befinner sig, enkel rating och automatisk betalning från sparat kort. Boom. Löste egentligen allt utom tillgång till bilar. Den pucken är del i juridiken så låt oss återkomma. Just det där med tillgång har också varit ett mindre problem i Sverige och därmed skulle jag påstå har Ubers påverkan här varit mycket mindre.

Hatet då? Här skulle jag säga att det finns två kategorier. Den ena är kritik från förare, etablerade taxibolags men också egna förare. Andra taxis kanske inte är så konstigt men egna förare? Här handlar det mycket om ersättning, hur stor del av kakan är det rimligt att uber lägger beslag på som förmedlare. Den juridiska fighten kring om förarna ska räknas som anställda handlar också om det här och i förlängningen deras rättigheter. Tycker det är helt rimligt att förarna organiserar sig för att ställa krav och förhandla tillsammans. Men att vilja klassas som anställda blir lite klurigt i min bok, syftet är just att erbjuda en plattform för frilansande chaufförer, i annat fall är man bara ett taxibolag och då tappar förarna egenstyret. Man vill lite både äta kakan och ha den kvar. Sök jobb hos eller starta ett taxibolag, där kan man ha schemalagda pass och status som en anställd. I Sverige har vi också sett hur taxibolagen utvecklat sina egna appar och nu är ett riktigt bra alternativ för den som vill ha den typen av jobb respektive taxiupplevelse.

Kategori två av kritiken handlar mer om företagskultur. Man verkar inte ta användares integritet på så stort allvar. Till exempel ordnade de fest, där det på projektor visades alla pågående resor i en region. Att det går att kolla upp en resa med rätt behörighet är inte konstigt, att man bedömer det lämpligt att visa dem som underhållning…
VD verkar dessutom vara rätt douchig och bland annat har journalister som granskat företaget blivit spårade (!) när de använt tjänsten. Det här är kortversionen men här finns rimlig kritik mot ett stort företag som uppför sig lite barnsligt helt enkelt.

Det här blev på tok för långt och klockan är sent så vi tar tvisterna och den avstängda tjänsten imorgon!

,